Alergeny ve školní jídelně

Alergeny v jídelníčku – značení

 

Alergeny ve školní jídelně

 

Legislativa : EU – směrnice 2000/2013ES pro označování potravin. Ta bude nahrazena nařízením

                      1169/2011/EU, čl. 44 odst. 1 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

                      s platností od 13.12.2014.

                      ČR – 113/2005Sb. o způsobu označování potravin.

 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit alergenní složky“

 

Nařízení ukládá vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).  Tato povinnost s týká všech výrobců

potravin, všech článků veřejného stravování.

 

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů,

které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Tento seznam bude

 v případě potřeby doplňován dle nejnovějších vědeckých poznatků.

 

Śkolní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel  na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační , jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

 

         Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelníčku označeno u každého pokrmu ve sloupci alergeny číslem označujícím alergen.Na jídelníčku bude vypsán seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla , které je přeneseno na jídelníček. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě pokrmů ve školní jídelně.

 

             Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislatinímu označování

                                                    dle směrnice  1169/2011

 

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito,ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná a výrobky z nich
 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj
 8. skořápkové plody a výrobky (mandle, ořechy lískové, vlašské, kešu) a výrobky z nich
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l vyjádřeno SO2
 13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

------------------------------------------------------