Platby - Upozornění rodičům

Podrobné informace ohledně stravného a poplatku za předškolní vzdělávání naleznete na nástěnce v šatně

1. Stravné:

Platba za stravování:

děti na celodenní docházku              – 30,- Kč (8,- přesnídávka, 14,- oběd, 8,- svačina)

děti odcházející pravidelně po obědě – 22,-Kč (8,- přesnídávka, 14,- oběd)

děti po odkladu PŠD                        – 34,- Kč (8,- přesnídávka, 18,- oběd, 8,- svačina)

děti po odkladu PŠD odcházející pravidelně po obědě – 26,- (8,- přesnídávka, 18,- oběd)

 
  • Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 11:45-12:15hod)

odhlásí dítě do 8:00 hod. v den příchodu zápisem do sešitu, který je zaveden k odhlašování odpoledních svačin v šatně MŠ

  • Pokud nebude dítě řádně z odpolední svačiny odhlášeno, nebude 

poskytnuta žádná náhrada.

  • Finanční částka za odhlášené obědy a svačiny se převádí do dalšího měsíce a vyúčtování

se provádí v měsíci lednu a červnu.

  • Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ probíhá po dohodě s rodiči na třídní schůzce na účet školy (možnost platby i v hotovosti). V souladu s vnitřním provozním řádu školní jídelny mateřské školy č. 9/2019 ze dne 1. 10. 2019  a v souladu se směrnicí k výši úplaty za předškolní vzdělání č. 6/2019 ze dne 1. 9. 2019, v platném znění (k nahlédnutí na nástěnce v šatně).                                                                                         

2. Úplata za předškolní vzdělávání:

Platba úplaty za předškolního vzdělávání je od 1.9.2018 stanovena na 360,-kč
 

 

Provozář ŠJ

Sitová Blanka