Platby - Upozornění rodičům

Stravné a poplatek za předškolní 

vzdělávání bude vybíráno

v MŠ na měsíce květen – červen 2019

                     počet     Kč  22,-       Kč  30,-            Kč

                                  

                     dnů      bez svačin  celodenní    poplatek   

                                        

 

   6. a 7. 5.      21          462            630            360     

                                   

   4. a 5. 6.      20           440           600            360

 

                      v době od 7.00 hod. do  8.00 hod.   

                           

Termíny placení musí být dodrženy. 

Předškoláci neplatí poplatek za předškolní vzdělávání.

     Jestliže strávník nedodrží termín zaplacení obědů a svačin, nemá na ně nárok.

Provozář ŠJ : Duchoňová

Aktualizováno: 13. 2. 2018

--------------------------------------------------------------------------

1. Stravné:

Platba za stravování - od 1.9.2017 došlo ke zvýšení stravného:

děti na celodenní docházku – 30,- Kč (8,- přesnídávka, 14,- oběd, 8,- svačina)

děti odcházející pravidelně po obědě – 22,-Kč (8,- přesnídávka, 14,- oběd)

děti po odkladu PŠD – 34,- Kč (8,- přesnídávka, 18,- oběd, 8,- svačina)

děti po odkladu PŠD odcházející pravidelně po obědě – 26,- (8,- přesnídávka, 18,- oběd)

 
  • Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 11:45-12:15hod)

odhlásí dítě do 8:00 hod. v den příchodu zápisem do sešitu, který je zaveden k odhlašování odpoledních svačin v šatně MŠ

  • Pokud nebude dítě řádně z odpolední svačiny odhlášeno, nebude 

poskytnuta žádná náhrada.

  • Finanční částka za odhlášené obědy a svačiny se převádí do dalšího měsíce a vyúčtování

se provádí v měsíci lednu a červnu.

  • Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ probíhají v hotovosti pouze u provozářky ŠJ. V souladu se směrnicí č.17/2008, v platném znění, (k nahlédnutí na nástěnce v šatně) je stravné vybíráno v určené dny.

Účinnost od 1. 9.2017

Provozář ŠJ

Duchoňová Jiřina                                                                                              

2. Úplata za předškolní vzdělávání:

Platba úplaty za předškolního vzdělávání je od 1.9.2018 stanovena na 360,-kč