Provoz MŠ

6:00 – 16:00hod.   

Děti se přijímají do 8:00 hodin, ale po předchozí ústní dohodě nebo telefonické dohodě je možné dítě přivést kdykoliv během dne a také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout z MŠ.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 12:00-12:30hod.) se ráno při příchodu (nejpozději však do 8:00hod.) zapíší do sešitu, který je k tomuto účelu zaveden v šatně. Dostanou při odchodu náhradní odpolední svačinu.

Po odpolední svačině je možné děti vyzvednout nejlépe od 14:45 hod.