Přijímání dětí MŠ Vaňov 

pro školní rok 2018-19

I. Fáze - Vydávání přihlášek

14. 4. – 15. 5. 2018

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od  14. 4. do 15. 5. 2018.

 1. Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese: zapisms.usti-nad-labem.cz/
Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 1. Vyzvednutí v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.

23. 4. 2018 10-16h - vydávání tiskopisů přihlášek přímo v MŠ Vaňov

+ ZÁROVEŇ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 1. Na MmÚ na odboru městských organizací a školství
  2. patro, kanceláře č. 215

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. Fáze - Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení

Od 14. 5. do 15. 5. 2018

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 12.00 a od 13:00 do 15:00 (16:00) hodin na jednotlivých mateřských školách dle rozpisu Zápis do MŠ 2018.pdf v záložce " DOMŮ "..

14. 5. 2018 10-16h – sběr přihlášek přímo v MŠ Vaňov

 • Informujte se na adrese: zapisms.usti-nad-labem.cz/o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:

  • řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz

 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně i s dítětem z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

 • Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.

 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. Fáze - Vyhodnocování řízení

Od 21. 5. 2018

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

 • Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

  • telefonicky

  • prostřednictvím sms

  • e-mailem

  • doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí. 

   Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.

 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na zapisms.usti-nad-labem.cz/

 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

PROČ PRÁVĚ K NÁM DÁT VAŠI RATOLEST?

Malý kolektiv dětí (školka je jednotřídní, vilového typu s rozsáhlou zahradou a blízko pohádkového lesa)

Budova MŠ se nachází v klidné části Vaňova na okraji města (jen 10minut autobusem od centa)

Krásné okolí s možností poznávacích a turistických výletů (Vaňovské vodopády, Vrkoč, hrad Střekov...,)

Kroužky: Sporťáček (sportovní kroužek), Šikulka (grafomotorický kroužek), 1x týdně kroužek Aj

Logopedickou prevenci v jazykových chvilkách v návaznosti na projekt: „Každodenní logohrátky s panáčkem Duháčkem a panenkou Barvičkou“

Oslavy narozenin dětí + fotky z akcí https://skolkavanov.rajce.idnes.cz/

Spolupráce s rodiči, společné projekty (tvořivé dílny)

Návštěvy divadelních a jiných kulturních představení, v zimě 1xtýdně návštěva solné jeskyně (10x), dopravní výchova s Městskou plicií, výlety během roku

Možnost dotovaného školního mléka, čištění zubů po obědě

Nabídka knih z Albatrosu 4x ročně

Vzdělávání prostřednictvím interaktivní tabule

Předškolní příprava

Celoroční motivační projekt:„DUHOVÉ SLUNÍČKO"