Režim dne v MŠ

6:00 – 8:30

příchod dětí, spontánní i řízená činnost (ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální činnost, ranní kruh, tělovýchovná chvilka, vzdělávací činnost dle ŠVP PV)

8:30 – 9:00

hygiena, dopolední svačina

9:00 – 11:30

vzdělávací činnost dle ŠVP PV (v případě příznivého počasí ve venkovních prostorách, na školní zahradě, na vycházce… )

11:30 – 12:00

hygiena, oběd

12:00 – 14:30

odpočinek dle potřeby dětí, klidové aktivity (četba pohádek, odpočinek, pohybová chvilka)

14:30 – 15:00

hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:00

spontánní i řízená činnost (zájmové činnosti a hry dle volby dětí, individuální činnost, vzdělávací činnost dle ŠVP PV), dle počasí pobyt dětí na školní zahradě

 

Dle možností přenášet dopolední a odpolední činnosti do přírody (na školní zahradu).

Je třeba respektovat individuální potřebu spánku dětí.