Organizace dne v MŠ

 6.00 – 8.30     příchod dětí, ranní hry a činnosti (spontánní i řízené)dle volby dětí, individuální péče s dětmi, ranní kruh, tělovýchovná chvilka

 8.30 –  9.00    hygiena, ranní přesnídávka

 9.00 –  9.30    pokračování ranní činnosti dle třídního vzdělávacího plánu, příprava na pobyt venku

 9:30 – 11.30   pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)

11.30 – 12.00  hygiena, oběd

12.00 – 14.00  hygiena, četba pohádek, odpočinek

13.00 – 14.00  dle potřeby dětí možnost klidových činností ve vedlejší ložnici (stolní hry, volné kreslení, jazykové chvilky, grafické cviky atd.)

14.00 – 14.30  hygiena, pohybová chvilka, odpolední svačina

14.30 – 16.00  zájmové hry a činnosti do rozchodu dětí

 

Dle možností přenášet dopolední a odpolední činnosti do přírody (na školní zahradu).

Je třeba respektovat individuální potřebu spánku dětí.