Organizační informace pro rodiče 

na třídní schůzce dne 12. 9. 2019...15:30h Vám byli sděleny veškeré informace.

Zápis z třídní schůzky následně naleznete na nástěnce v šatně.