Projekt  2011 v MŠ Vaňov

„NAŠE ZAHRADA- NÁŠ BAREVNÝ SVĚT, aneb hrátky s přírodními prvky“

Projekt jsme vytvořili v souladu se ŠVP PV: „SVĚT BAREV“ a plánem environmentální výchovy (EVVO). Projekt má za cíl přeměnit školní pozemek na víceúčelovou ekologickou zahradu tak, aby sloužila jako přírodní učebna a zároveň relaxační místo pro děti. Chtěli bychom vytvořit tyto ekovýchovné prvky:

 •  hmatově pocitovou stezku
 •  bylinkovou spirálu
 •  chýši z vrbových proutků
 •  vláček ze dřeva

Projekt jsme rozdělili do čtyř integrovaných, odpoledních bloků. Děti bude po celou dobu provázet PANÁČEK DUHÁČEK, který je hravou formou seznámí s různými profesemi. Každé odpoledne se ponese v jedné BARVĚ DUHY (červená, modrá, žlutá, zelená). Zvláštní důraz je zde kladen na aktivní podpoře rodičů, které do zábavného odpoledne zapojíme spolu s dětmi.

 1. MODRÉ ODPOLEDNE - 6. 10. 2011 0D 16 -18h
 • Tvořivá hra: „Na námořníky“
 • panáček Duháček představí profesi námořníků prostřednictvím

PEPKA NÁMOŘNÍKA

 • vytvoření hmatově pocitové stezky – tzv.“ suchá řeka“ z různého přírodního materiálu (oblázky, písek, šišky, mech..)
 1. ŽLUTÉ ODPOLEDNE - 13. 10. 2011 0D 16 -18h
 • Tvořivá hra: „Na stavbaře“
 • panáček Duháček představí profesi stavbařů prostřednictvím

BOŘKA STAVITELE

 • postavení chýše z vrbových proutků
 1. ZELENÉ ODPOLEDNE  20. 10. 2011 0D 16 -18h
 • Tvořivá hra: „Na architekty“
 • panáček Duháček představí profesi architektů prostřednictvím postaviček z pohádky A JE TO
 • vytvoření bylinkové spirály
 1. ČERVENÉ ODPOLEDNE - 27. 10. 2011 0D 16 -18h
 • Tvořivá hra: „Na truhláře“
 • panáček Duháček představí profesi truhlářů prostřednictvím

MACHA A ŠEBESTOVÉ

 • ve spolupráci s panem Josefem Kašparem (z vaňovského pohádkového lesa), ukázka práce se dřevem a následné sestavení vláčku ze dřeva