Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ

Organizace:

- před prvním příchodem do školy se od dětí nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
- u vstupu do budovy MŠ je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem
- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu, není dítě vpuštěno do budovy školy a zákonný zástupce si jej odvádí
- pokud jsou příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, dojde k izolaci dítěte, rodič je informován k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy (v obou případech zákonný zástupce musí kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu - škola má povinnost to rodiči připomenout)
- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
- doprovod nemusí mít v prostorách šatny roušku
- nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy , ale přesto žádáme, aby doprovázející osoba se v MŠ zdržela jen na nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) a před hlavním vchodem do budovy MŠ je třeba minimalizovat shromažďování osob
- co nejvíce školních aktivit bude probíhat nadále venku dle počasí
- v MŠ zajištěn pravidelný úklid a další hygiena v souladu s pokyny z MŠMT
- stravování v MŠ zajištěno stejným způsobem jako dosud
- MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost většiny dětí ze třídy

 

Novinky

Zápis v MŠ pro školní rok 2020-21 - 13. 5. a 14. 5. 2020

04.05.2020 20:37
 Zápis v MŠ probíhá dne 13. 5. a 14. 5. 2020 v době 8-12 h, 13-15 h. 

—————

Oznámeni o otevření MŠ - OD 11.5.20

04.05.2020 20:30
Od 11. 5. 2020 bude mateřská škola znovu otevřena.  Vzdělávání bude probíhat denně...

—————

PŘEPLATKY - 4/2020

25.03.2020 10:33
PODROBNOSTI O PŘEPLATCÍCH 4/2020 NALEZNETE VPRAVO VE SLOŽCE- PLATBY - PŘEPLATKY

—————

Oznámení o omezení provozu naší MŠ - od 16.3.2020

13.03.2020 16:06
Vážení rodiče! Na základě usnesení Krizového  štábu Ústí nad Labem ze...

—————

Všechny články

—————