Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ

Organizace:

- před prvním příchodem do školy se od dětí nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
- u vstupu do budovy MŠ je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem
- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu, není dítě vpuštěno do budovy školy a zákonný zástupce si jej odvádí
- pokud jsou příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, dojde k izolaci dítěte, rodič je informován k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy (v obou případech zákonný zástupce musí kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu - škola má povinnost to rodiči připomenout)
- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
- doprovod nemusí mít v prostorách šatny roušku
- nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy , ale přesto žádáme, aby doprovázející osoba se v MŠ zdržela jen na nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) a před hlavním vchodem do budovy MŠ je třeba minimalizovat shromažďování osob
- co nejvíce školních aktivit bude probíhat nadále venku dle počasí
- v MŠ zajištěn pravidelný úklid a další hygiena v souladu s pokyny z MŠMT
- stravování v MŠ zajištěno stejným způsobem jako dosud
- MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost většiny dětí ze třídy

 

Novinky

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - NÁVŠTĚVA ZŠ SNP - 5.3. - dopol.

27.02.2020 16:14
Ve čtvrtek 5.3.2020 v dopoledních hodinách navštíví PŘEDŠKOLNÍ DĚTI ZŠ SNP na...

—————

7.SOLNÁ JESKYNĚ - 27.2.

21.02.2020 07:25
7.SOLNÁ JESKYNĚ „CENTRUM“ Pojedeme ve čtvrtek 27.2.2020 odjezd autobusem...

—————

KARNEVAL - REJ MASEK - 26.2.-dopoledne

14.02.2020 13:51
Dne 26.2.2020 (středa) v dopoledních hodinách, proběhne v prostorách MŠ KARNEVAL - REJ...

—————

Tvořivá dílna: „KERAMIKA“-25.2.-14:30h

14.02.2020 13:46
V úterý 25. 2. 2020 od 14:30h  proběhne v prostorách naší MŠ  tvořivá...

—————

Všechny články

—————