Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ

Organizace:

- před prvním příchodem do školy se od dětí nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
- u vstupu do budovy MŠ je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem
- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu, není dítě vpuštěno do budovy školy a zákonný zástupce si jej odvádí
- pokud jsou příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, dojde k izolaci dítěte, rodič je informován k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy (v obou případech zákonný zástupce musí kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu - škola má povinnost to rodiči připomenout)
- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
- doprovod nemusí mít v prostorách šatny roušku
- nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy , ale přesto žádáme, aby doprovázející osoba se v MŠ zdržela jen na nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) a před hlavním vchodem do budovy MŠ je třeba minimalizovat shromažďování osob
- co nejvíce školních aktivit bude probíhat nadále venku dle počasí
- v MŠ zajištěn pravidelný úklid a další hygiena v souladu s pokyny z MŠMT
- stravování v MŠ zajištěno stejným způsobem jako dosud
- MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost většiny dětí ze třídy

 

Novinky

Fotografování v MŠ - dne 25.3.2020 od 8:00h se ruší!!!!

11.03.2020 16:18
Fotografování u nás v MŠ proběhne v náhradním termínu!!! Můžete si vybrat (kromě předškoláků)...

—————

Severočeské divadlo - 16.3. SE RUŠÍ!!

10.03.2020 06:29
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŚEM NÁVŚTÉVNÍKŮM DIVADLA !!! Dle nařízení vlády jsou od dnešního dne (10. 3....

—————

11.3. dopol. - „DEN JARNÍČEK“ - ZELENÝ DEN

06.03.2020 13:46
Dne 11.3. (středa) dopoledne proběhne: „DEN JARNÍČEK“ - ZELENÝ DEN Co budeme...

—————

8.SOLNÁ JESKYNĚ „CENTRUM“ -12.3.2020 -DOČASNĚ ZRUŠENA!!!

27.02.2020 16:17
SOLNÁ JESKYNĚ „CENTRUM“  ve čtvrtek 12.3.2020.....nepojedeme, do odvolání akce...

—————

Všechny články

—————