Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ

Organizace:

- před prvním příchodem do školy se od dětí nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
- u vstupu do budovy MŠ je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem
- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu, není dítě vpuštěno do budovy školy a zákonný zástupce si jej odvádí
- pokud jsou příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, dojde k izolaci dítěte, rodič je informován k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy (v obou případech zákonný zástupce musí kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu - škola má povinnost to rodiči připomenout)
- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
- doprovod nemusí mít v prostorách šatny roušku
- nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy , ale přesto žádáme, aby doprovázející osoba se v MŠ zdržela jen na nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) a před hlavním vchodem do budovy MŠ je třeba minimalizovat shromažďování osob
- co nejvíce školních aktivit bude probíhat nadále venku dle počasí
- v MŠ zajištěn pravidelný úklid a další hygiena v souladu s pokyny z MŠMT
- stravování v MŠ zajištěno stejným způsobem jako dosud
- MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost většiny dětí ze třídy

 

Novinky

ČERVENÝ DEN PODZIMNÍČEK - 22.9. - dopol.

15.09.2020 12:17
V ÚTERÝ 22.9.- dopoledne PROBĚHNE VE ŠKOLCE V RÁMCI ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ...

—————

Platby v MŠ – září 2020

01.09.2020 06:33
Stravné a poplatek za předškolní vzdělávání prosíme zaplatit do 25. 9. 2020. Podrobnější informace...

—————

Třídní schůzka - 10. 9. 2020 v 15:30h

28.08.2020 22:17
Třídní schůzka pro rodiče proběhne v naší MŠ dne 10. 9. 2020 v 15:30h. Při příznivém počasí ji...

—————

Platby v MŠ – srpen 2020

21.08.2020 20:00
Stravné a poplatek za předškolní vzdělávání prosíme zaplatit do 26. 8. 2020. Podrobnější...

—————

Všechny články

—————