Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ

Od 11. 5. 2020 je naše mateřská škola znovu otevřena.  Vzdělávání probíhá denně od 6:00 do 16:00 h.

Organizace:

  • doprovod musí mít nadále v prostorách šatny roušku, dále pak musí dodržovat vzdálenost 2 m od sebe (není nutné u doprovodu dítěte)
  • doprovázející osoba se v MŠ zdrží jen na nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) 
  • příchod i odchod do budovy MŠ bude probíhat jednotlivě (prosíme, zvoňte)
  • před hlavním vchodem do budovy MŠ je třeba minimalizovat shromažďování osob (prosíme vyčkat u altánu a dodržovat vzdálenost 2 m od sebe)
  • děti a pedagogové v prostorách školy nemusí nosit roušku
  • co nejvíce školních aktivit bude probíhat venku
  • v MŠ zajištěn pravidelný úklid a další hygiena v souladu s pokyny z MŠMT

Při podezření na možné příznaky COVID-19 má škola právo kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Stravování v MŠ zajištěno stejným způsobem jako dosud.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

--------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MŠ-šk.rok 2020-21

Plakát - zápis MŠ.pdf (1457060)

Zápis letos vzhledem k nouzovému stavu proběhl bez přítomnosti dětí.

Přihlášku je možno samostatně vyplnit elektronicky na adrese:

zapisms.usti-nad-labem.cz/

Zde také najdete veškeré informace k zápisu do mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem.

Žádost vytiskněte, podepište oběma zákonnými zástupci a odešlete (pokyny viz níže). Nezapomeňte přiložit ještě "Čestné prohlášení o provedeném očkování" a kopii očkovacího průkazu. Kopii rodného listu neposílejte.

Možné způsoby odeslání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších výše zmíněných dokumentů (Čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu):
a) poslat škole elektronicky na e-mailovou adresu ms2020@zssnp6.cz - po odeslání obdržíte automatickou odpověď, že jsme žádost přijali
b) odeslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky - 3n4wrfv)
c) odeslat poštou

Ve zcela výjimečných případech můžete odevzdat (případně i vyplnit) žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci 

zadost MS - opravena.pdf (2374140)

+ další výše uvedené dokumenty přímo v MŠ, a to ve dnech 

13. 5. a 14. 5. 2020 v době 8-12 h, 13-15 h

Škola si žádost poté do systému zadá sama.

 

 Den 14. 5. 2020 je zároveň poslední den, kdy MŠ přijímá přihlášky, je třeba s tímto počítat v případě, že se rozhodnete poslat dokumenty poštou.

Ode dne 21. 5. 2020 dochází k vyhodnocování řízení a rodiče po tomto termínu dostanou informace o přijetí/nepřijetí do MŠ.

PODROBNOSTI O ZÁPISU DO NAŠÍ MŠ NALEZNETE VPRAVO VE SLOŽCE
- ORGANIZAČNÍ INFORMACE-Zápis šk.rok 2020-201
 

Další fotky naleznete: skolkavanov.rajce.idnes.cz/

Návštěva dopravního hřiště - teorie v herně s policistkou - 17.1.
1.SOLNÁ JESKYNĚ „CENTRUM“ - 9.1.2020 + zookoutek
Vánoce v MŠ - 18.12.
 
 Vánoce pro zvířátka v lese i na škokovské zahradě-17.12.
BAREVNÝ modroduhový DEN „Zimníček“-11.12.
Andělský rej s návštěvou čerta a Mikulášem - 5. 12.
Zábavné představení v ND KREJČÍK HONZA 
+ VÝZNAMNÁ MÍSTA NAŠEHO MĚSTA - 25.11.
Na dětském hřišti ve Vaňově 
Zubní prevence v MŠ - 6.11 + 13.11.
 
Kroužek Aj s lektorem Michalem - 6.11.
Halloweenský rej v strašidelných maskách - 31.10.
Halloweenská strašidýlka - 29.10.
PODZIMÍ drakiáda v MŠ - 24.10
 
Tvořivá dílna Zahradníček s rodiči + podzimní radovánky s listím - 22.10.
Dopolední výlet na Větruši + přírodní bludiště + Soudný vrch-9.10.
 Kaštanové sluníčko na zahradě MŠ-4.10.
Dopravní hřiště - beseda s policistkou "SMÍŠ xNESMÍŠ"-3.10.
Severočeské divadlo - 23.9.
Barevný červenoduhový den: "Podzimníček" - vítání podzimu - 19.9.
Výprava do pohádkového lesa - po stopách Duhového sluníčka s pokladem - 16.9.
 
 

Novinky

UZAVŘENÍ MŠ V LETNÍM OBDOBÍ

04.06.2020 13:52
Po dohodě se zřizovatelem bude v době letních prázdnin MŠ  UZAVŘENA OD  1. 7. -...

—————

Přeplatky květen - 2020

31.05.2020 22:23
PODROBNOSTI O PŘEPLATCÍCH 5/2020 NALEZNETE VPRAVO VE SLOŽCE- PLATBY - PŘEPLATKY

—————

Platby - červen 2020

31.05.2020 22:18
Platby v MŠ – červen 2020   Stravné a poplatek za předškolní vzdělávání   Červen 22...

—————

Platba úplaty 3-5/2020

31.05.2020 22:16
INFORMACE OHLEDNĚ PLACENÉ ÚPLATY ZA MĚSÍCE BŘEZEN – KVĚTEN 2020   BŘEZEN – 164,-...

—————

Všechny články

—————