Zájmové činnosti

Každoročně nabízíme celou řadu akcí a zájmových kroužků.

 

Některé z nich probíhají v rámci předškolního vzdělávání a jsou tudíž zdarma:

 

  • každé úterý dopoledne

  zahájen kroužek „Píšťalka“

- hra na sopr. zobcovou flétnu pod vedením p. učitelky Jitky

 

  • každý čtvrtek dopoledne  

   zahájen kroužek „Šikulka“

- grafomotorický kroužek pod vedením p. učitelky Hanky

 

Některé jsou placené:

  •  kroužek Aj (zjištění zájmu rodičů)
  • solná jeskyně

10x návštěva v II.pololeti šk. roku...od ledna 2017

  • divadlo

- celoročně dle nabídky ->Národní dům, Severočeské divadlo opery a baletu, Dům kultury...

 

Ve školním roce 2016/2017 budeme nadále podle zájmu rodičů pokračovat:

 

  • v odběru školního dotované mléka (od října 2016)

každý den k odběru (jen pokud je dítě přítomno v MŠ)

  • v čištění zubů (od října 2016 - prozatím starší děti)

každý den po obědě

  • ve spolupráci s městskou policií

první setkání policistky v MŠ - přednáška: "SMÍŠ - NESMÍŠ" 

->prevence kriminality

  •  v keramice   - DDM ÚL pod vedením speciálního pedagoga