Platby - Upozornění rodičům

Stravné a poplatek za předškolní vzdělávání bude vybíráno

v MŠ na měsíc -  srpen 2017

 

                     počet     Kč  21,-       Kč  27,-            Kč   

                     dnů      bez svačin  celodenní    poplatek

 

v době od 7.00 hod. do  8.00 hod.   

Termíny placení musí být dodrženy. 

Předškoláci neplatí poplatek za předškolní vzdělávání.

     Jestliže strávník nedodrží termín zaplacení obědů a svačin, nemá na ně nárok.

Provozář ŠJ : Duchoňová


Aktualizováno: 16. 3.2017

 

---------------------------------------------------------------------------

1. Stravné:

Platba stravného je od 1. 9. 2015  stanovena takto:

 

děti na celodenní docházku                                       27,- Kč

z toho přesnídávka                                                       7, - Kč

oběd                                                                             14,- Kč          

svačina                                                                           6,- Kč

děti , které odcházejí  z MŠ pravidelně po obědě      21,- Kč

---------------

děti po odkladu PŠD (do 10 let)                                         31,- Kč
 
z toho přesnídávka                                                              7,-Kč 
 
oběd                                                                                 18,-Kč 
 
svačina                                                                               6,-Kč
 
děti po odkladu PŠD odcházející z MŠ pravidelně po obědě:  25,-Kč
 
 
  • Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 11:45-12:15hod)

odhlásí dítě do 8:00 hod. v den příchodu zápisem do sešitu, který je zaveden k odhlašování odpoledních svačin v šatně MŠ

  • Pokud nebude dítě řádně z odpolední svačiny odhlášeno, nebude 

poskytnuta žádná náhrada.

  • Finanční částka za odhlášené obědy a svačiny se převádí do dalšího měsíce a vyúčtování

se provádí v měsíci lednu a červnu.

  • Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ probíhají v hotovosti pouze u provozářky ŠJ. V souladu se směrnicí č.17/2008, v platném znění, (k nahlédnutí na nástěnce v šatně) je stravné vybíráno v určené dny.

Účinnost od 1. 9.2015

Provozář ŠJ

Duchoňová Jiřina                                                                                              

2. Úplata za předškolní vzdělávání:

Platba úplaty za předškolního vzdělávání je od 1. 9. 2015 stanovena na 340,-kč