Zápis dětí MŠ Vaňov - 

školní rok 2017/18

I. Fáze - Vydávání přihlášek

18. 4. – 13. 5. 2017

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Přihlášku možno v tomto termínu samostatně 

vyplnit elektronicky na adrese: zapisms.usti-nad-labem.cz

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od 18. 4. do 13. 5. 2017.

 1. Elektronické vydání přihlášky

  Na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz
  Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.

  Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 2. Vyzvednutí v mateřské škole

  Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.

 3. Na MmÚ na odboru městských organizací a školství
  2. patro, kanceláře č. 215

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK V MŠ PROBĚHNE:

20.4. 2017 10-16h a 25.4. 2017 10-16h

- vydávání tiskopisů přihlášek přímo v MŠ

II. Fáze - Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení

Dne 15. 5. -> 8-12h 

        16. 5. -> 13-16h

proběhne sběr přihlášek na jednotlivých mateřských školách.

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:
  • řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně i s dítětem z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
 • Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. Fáze - Vyhodnocování řízení

Od 22. 5. 2017

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí. 

   Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti-nad-labem.cz
 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.