Identifikační údaje o škole

Název školy:                       Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

   SNP 2304/6, příspěvková organizace

 

Adresa školy:                      SNP 2304/6, 400 11, Ústí nad Labem

 

Sídlo odloučeného pracoviště mateřské školy: Ve Stráni 74, 400 01, Ústí nad Labem

 

Právní forma:                       příspěvková organizace

 

IČO:                                      44226233

 

Jméno ředitele:                    Mgr. Ramona Grohová

 

Telefon (ředitelství školy):   472 773 977,    475 209 094

 

Telefon do odloučeného pracoviště mateřské školy: 475 210 562

 

Fax (ředitelství školy):          472 773 977

 

E-mail (ředitelství školy):     zssnp@volny.cz

 

www stránky:                       www.zssnp6.cz

 

          

Zřizovatel:                             Statutární město Ústí nad Labem,Velká Hradební  8

                                              401 00   Ústí nad Labem

telefon:                                  475 241 111

1216946