Akce MŠ ve šk. roce 2016/2017

-> Únor

Aktualizovaná tabulka akcí a činností ke dni 7.2.2017

-> podrobnosti najdete na nástěnce v šatně

 

2.2.+9.2.+

16.2.+23.2

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ

dle počasí během měsíce

ZIMNÍ RADOVÁNKY NA SNĚHU – závody dětí na bobech

7.2. – 9:00h

přesunuto na pátek 10.2.

ZÁBAVNÝ PROGRAM S HADEM V MŠ

Vybíráme: 50,-Kč

8.2. – středa!!!10:00h

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ ZŠ SNP - ŠKOLIČKA, kde proběhne ukázka výuky s aktivní účastí dětí + návštěva PŘÍRODOVĚDNÉHO KOUTKU, kde si děti prohlédnou zvířátka

17.2. – dopol.

přesunuto...

až bude vhodnější počasí

VÝPRAVA DO ZIMNÍHO LESA

-Vaňovské vodopády v zimě

20.2. – 9:00h

KERAMIKA V DDM – práce s hlínou: „Ovečka“

Vybíráme 40,-kč

22.2.-dopol.

DOPOLEDNÍ MAŠKARNÍ PLES

- rej masek (promenáda, disco rej, ocenění masek

Akce a činnosti - BŘEZEN

9.3.+16.3+

30.3.

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ

8.3.-9:00h

DŮM KULTURY - div. představení: „Guliverovy cesty“ Vybíráme:50,-Kč

21.3.-dopol.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V BARVÁCH: „ZELENÝ DEN JARNÍČEK“

-přivítání jara, výzdoba třídy a oblečení v těchto barvách, pohoštění

21.3.-dopol.

VYNÁŠENÍ MORANY - první jarní den

23.3.

14-17h

PŘEDŠKOLÁCI->DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SNP

23.3.

15:30h

JARNÍ BESÍDKA „Zvířátka“ + dáreček z keramiky: „Ovečka“ + třídní schůzka pro rodiče

předběžně

27.-31.3.???

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ + SPOLEČNÉ FOTO celé třídy

30.3.-10:00h

HOROLEZECKÁ STĚNA HUDY - návštěva dětské stěny s programem

 

Aktualizovaná tabulka akcí a činností ke dni 22.2.2017